HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 

 • Informatie over het herroepingsrecht
 • Klanten die consument zijn in de zin van de wet op de consumentenbescherming, hebben het volgende herroepingsrecht:

  De klant is gerechtigd binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst heeft genomen; of (voor abonnementen) vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste artikelen in ontvangst heeft genomen.

  Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de klant waterdrop® op info@waterdrop.com of op waterdrop® Microdrink GmbH, Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wenen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld door een per post verzonden brief of per e-mail) van de herroeping van de overeenkomst op de hoogte stellen. De klant kan voor de herroeping het volgende voorbeeldformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. De klant kan het voorbeeldformulier of een andere duidelijke verklaring doorgeven. Als de klant van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal waterdrop® hem onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging sturen over de ontvangst van een dergelijke herroeping.

  Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende als de klant de mededeling over het uitoefenen van zijn herroepingsrecht opstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

  Als de klant de overeenkomst herroept, zal waterdrop® alle betalingen die waterdrop® van de klant heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant heeft gekozen voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door waterdrop® wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop waterdrop® de mededeling over de herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruikt waterdrop® hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval worden de klant kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

  waterdrop® kan terugbetaling weigeren tot waterdrop® de artikelen weer heeft ontvangen of tot de klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, afhankelijk van welke omstandigheid eerder optreedt.

  De klant moet de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de klant waterdrop® van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gebracht naar het volgende adres terugsturen of er afleveren:

  Prologis Logistik Center

  waterdrop fulfillment s.r.o

  Prologis - D1 building

  Bay 35

  66467

  Syrovice CZ

   

  De termijn wordt nageleefd als de klant de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

  De directe kosten van de terugzending van de artikelen zijn voor de klant.

  De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen als deze waardevermindering te wijten is aan een niet-noodzakelijke behandeling van de artikelen om de toestand, eigenschappen en werking ervan te controleren.

  Uitzonderingen van het herroepingsrecht: Voor artikelen die volgens specificaties van de klant gemaakt worden of duidelijk gemaakt zijn om tegemoet te komen aan persoonlijke behoeften, bestaat geen herroepingsrecht. Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor artikelen die verzegeld geleverd zijn en vanwege de gezondheidszorg of de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, mits het zegel na levering verwijderd is. Zo is na de opening resp. verwijdering van het zegel van de 12 Packs, maar ook na het openen van de losse verpakking van de Drops terugzending niet meer mogelijk. Verder kunnen al gebruikte flessen niet meer worden teruggestuurd.

   

 • Voorbeeld annuleringsformulier
 • Als je het contract wilt annuleren, kun je dit sjabloon gebruiken door de tekst te kopiëren, je gegevens in te vullen en het naar waterdrop® te sturen:

   

  naar waterdrop® Microdrink GmbH, Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wenen, e-mail: info@waterdrop.com

  Hiermee herroep(en) ik/wij (*)

  - de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over

  - de aankoop van de volgende artikelen

  - besteld op

  - naam van de consument(en)

  - adres van de consument(en)

  - datum

  _____________________

  (*) Doorstrepen wat niet van toepassing is