ALGEMENE VOORWAARDEN 

van waterdrop® Microdrink GmbH 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


1.1. waterdrop® Microdrink GmbH is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Wenen en met als bedrijfsadres Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de Weense handelsrechtbank onder registernummer 449685b (‘waterdrop®’) en beheert onder andere een onlineshop met de volgende websites: https://www.waterdrop.nl/


Deze algemene voorwaarden (‘AV’) gelden voor alle bestellingen die de klant (de ‘klant’) (waterdrop® en de klant samen de ‘contractpartijen’) via de eerder genoemde onlineshops van  waterdrop® doet, altijd in de versie die geldig is op het moment van bestellen.


1.2. Deze AV gelden voor zowel de consument als voor de ondernemer in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (‘KSchG’).


1.3. waterdrop® wijst nadrukkelijk afwijkende algemene voorwaarden van de klant af. Afwijkingen van deze AV, aanvullende overeenkomsten of tegenstrijdige bedrijfsvoorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als ze schriftelijk door waterdrop® bevestigd worden.


1.4. Definities:


 • Consument: voor zover in deze AV sprake is van ‘consumenten’, gaat het om natuurlijke personen bij wie het doel van de bestelling van artikelen in de onlineshop niet kan worden toegeschreven aan een commerciële, zelfstandige of freelance activiteit, een transactie dus die geen deel uitmaakt van de activiteit van hun bedrijf.
 • Ondernemer: als er in deze AV van ‘ondernemers’ sprake is, gaat het om natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid, voor wie de transactie deel uitmaakt van de bedrijfsvoering van hun onderneming. Het onderscheid tussen consument en onderneming wordt gemaakt overeenkomstig de KSchG (Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming).
 • Klant: elke gebruiker die via de website een product koopt en/of over een persoonlijk account op de website beschikt.
 • Bestelling: het proces waarbij de klant de producten uitkiest die hij wil kopen en laten leveren. Een bestelling is afgerond zodra de klant de producten die hij wil laten leveren en de leveringsopties geselecteerd heeft en het openstaande bedrag betaald heeft. Zodra de bestelling afgesloten is, wordt ze door waterdrop® overgenomen, die de bestelde producten zal verzenden overeenkomstig de voorwaarden in deze AV.
 • Contractpartijen: waterdrop® en de gebruiker van de website samen.
  Producten: de op de website te koop aangeboden producten.

1.5. De bepalingen in deze AV kunnen op elk moment door waterdrop® zonder opgaaf van reden gewijzigd worden, om in het bijzonder tegemoet te komen aan wettelijke, juridische en/of technische ontwikkelingen. De AV die van toepassing zijn op een bestelling en overeenkomst, is de versie van de AV die op het moment van bestellen op de website staat. Voor elke nieuwe bestelling moet de klant de AV accepteren. In het geval van een wijziging van deze AV geldt de versie die op het moment van de betreffende bestelling op de website staat.


1.6. Aan klanten met een abonnement zal waterdrop® wijzigingen in de AV minstens 30 dagen vóór het van kracht worden doorgeven door toezending van de contracttekst aan het e-mailadres dat de klant als laatste heeft opgegeven. Als de klant de wijzigingen niet binnen 30 dagen vanaf ontvangst van de hiervoor genoemde aankondiging schriftelijk per e-mail aan info@waterdrop.com herroept, dan gelden de wijzigingen als geaccepteerd. In het geval van een herroeping van een klant binnen de termijn, blijft de contractuele relatie tussen deze klant en waterdrop® overeenkomstig de AV in de versie vóór de bekendgemaakte wijziging bestaan.


 1. PRODUCTBESCHRIJVINGEN


Waterdrop® doet zijn uiterste best om de productfoto’s optimaal overeen te laten komen met de daadwerkelijk aan de klant geleverde producten (in het bijzonder wat betreft de kleur van de producten).


Desondanks kan waterdrop® niet garanderen dat de producten precies overeenkomen met de foto’s, in het bijzonder vanwege technische beperkingen bij het aanbieden van de foto’s op de website.


In geval van veranderingen aan de verpakkingen van de producten van waterdrop® kan het zijn dat de klant producten in verpakkingen ontvangt die niet overeenkomen met de foto’s van de verpakkingen op de website van waterdrop®.


 1. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST


3.1. De productbeschrijvingen in de onlineshop van waterdrop®, vormen geen bindend aanbod van waterdrop®, maar dienen voor het geven van een bindend aanbod door de klant.


3.2. Om een bestelling op te geven, selecteert de klant de door hem gewenste producten op de website en plaatst ze in de virtuele winkelmand.


3.3. Als de klant dat wil, kan hij een persoonlijk account aanmaken, waarmee hij het verloop van zijn bestellingen op de website kan volgen en waar hij de bijbehorende bevestigingen en facturen vindt.


3.4. Elk aanbod van waterdrop® om een overeenkomst te sluiten is vrijblijvend en niet-bindend en vormt alleen een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. Vlak voor de bestelling toont waterdrop® de klant de winkelmand met daarin de te bestellen artikelen. De klant kan zijn winkelmand hier corrigeren en eventuele fouten herstellen.


3.5. Met de knop ‘Nu bestellen met betalingsverplichting’ doet de klant een voor hem bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst met waterdrop®. Het accepteren van dit aanbod en het sluiten van de overeenkomst gebeurt door het versturen van een orderbevestiging door waterdrop® aan de klant per e-mail naar het door de klant aangegeven e-mailadres. waterdrop® behoudt zich het recht voor om vóór het accepteren van een bestelling de identiteit en kredietwaardigheid van de klant na te gaan.


3.6. Klanten die ondernemer zijn, kunnen hun bestelling ook telefonisch, per e-mail, bestelformulier, directe verkoop of via https://unternehmen.waterdrop.com/ plaatsen.
Met het plaatsen van de bestelling per telefoon, e-mail, bestelformulier, directe verkoop of het aanklikken van de knop ‘Nu bestellen met betalingsverplichting’ doet de klant een voor hem bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst met waterdrop®. Het accepteren van dit aanbod en de daarop volgende sluiting van de overeenkomst gebeurt door het versturen van een orderbevestiging aan de klant per e-mail aan het door de klant aangegeven e-mailadres.


3.7. Zodra de order afgesloten is, stuurt waterdrop® de klant per e-mail een factuur aan het bij de bestelling aangegeven e-mailadres. We bevelen de klant aan de factuur op te slaan of te printen en te archiveren.


3.8. De taal van de overeenkomst is dezelfde als de taal op de website, waar de klant de producten aanschaft.


3.9. waterdrop® verplicht zich ertoe aan de bevestigde bestellingen te voldoen, zolang de voorraad strekt. Als één of meerdere producten na de bestelling niet beschikbaar is of zijn, ontvangt de klant per e-mail een bericht. De klant heeft dan de keuze om het bedrag voor de niet-beschikbare producten terugbetaald te krijgen of om de levering te ontvangen, zodra de betreffende producten weer op voorraad zijn (behalve als de producten voorgoed uit het assortiment van waterdrop® zijn gehaald).


3.10. waterdrop® kan het assortiment van de op de website te koop aangeboden producten op elk gewenst moment wijzigen, zonder dat daardoor de door de klant geplaatste bestellingen negatief beïnvloed worden.


 1. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN


4.1. De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.De verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijs inbegrepen, maar worden apart berekend.


4.2. Voor bedrijven geldt: de verzendkosten worden individueel overeengekomen. Voor zover er bij een bestelling verzendkosten ontstaan, worden die apart aangegeven.


4.3. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen voor de op de website verkochte producten op elk gewenst moment te wijzigen (voor abonnementen, zie punt 6). De verkoper berekent de koper het product voor de prijs die geldig was op het moment van bestellen.


4.4. Voor klanten die ondernemer zijn, zijn de prijzen op https://unternehmen.waterdrop.com/ exclusief btw aangegeven en is betaling op rekening mogelijk. Bij betaling op rekening, moet de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden. Bij alle andere betalingsmethodes geldt dat betaling vooraf plaatsvindt, zonder korting.


4.5. Als de klant in gebreke blijft, heeft waterdrop® het recht, vanaf de betreffende vervaldatum een vertragingsrente van 4% per jaar te berekenen. Als de klant ondernemer is geldt dat als de klant in gebreke blijft, er vanaf de vervaldatum een vertragingsrente van 9,2% per jaar wordt berekend, boven op de laatst gepubliceerde basisrentevoet van de Europese Centrale Bank.


4.6. Bovendien verplicht de klant zich ertoe waterdrop® in geval van wanbetaling de gemaakte aanmanings- en incassokosten te vergoeden, voor zover die noodzakelijk zijn voor een passende gerechtelijke vervolging en ze in redelijke verhouding staan tot de vordering die wordt ingesteld. De uitoefening van verdere rechten en vorderingen blijft hierdoor onaangetast.


4.7. Betaling is mogelijk met één van de in de onlineshop van waterdrop® vermelde methodes.


 • PayPal
  Voor betalingen via PayPal gelden de algemene voorwaarden van PayPal, zie: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Door deze voorwaarden te accepteren gaat de klant tevens akkoord met de algemene voorwaarden van PayPal, zie op het hiervoor vermelde adres.
  Deze algemene voorwaarden kunnen alleen door PayPal worden gewijzigd. waterdrop® kan de algemene voorwaarden van PayPal, een aanbieder waarover waterdrop® geen controle heeft, nooit wijzigen.

 • Klarna
  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, biedt waterdrop® de volgende betalingsopties aan. De betaling wordt altijd aan Klarna voldaan:
  Factuur: De voorwaarden voor kopen op rekening vindt u op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nl_nl/invoice?credit_time=30 Betaling in termijnen: met de financieringsservice van Klarna kan de klant zijn aankoop betalen in vaste of flexibele maandelijkse termijnen tegen de in de kassa aangegeven voorwaarden.
  Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van elke maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft gestuurd.
  Meer informatie over betaling in termijnen inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumentenkredieten voor de landen waarin deze betalingsmethode beschikbaar is, vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/paylaterin3
  Om gebruik te kunnen maken van de betalingsmethodes Betaling op rekening en Betaling in termijnen, is een positieve kredietwaardigheid nodig. Met het oog daarop geeft waterdrop® klantgegevens door aan Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van het initiëren van de aankoop en de verwerking van het koopcontract.
  Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/
  Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld overeenkomstig de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en overeenkomstig de informatie in de voorschriften inzake gegevensbescherming van Klarna.

 • Google Pay
  Klanten kunnen in het kader van de bestelling betalen met Google Pay.
  Hiervoor moet de klant de betaling bevestigen via de mobiele app ‘Google Pay’ op een device met inachtneming van de verificatiestappen.
  Google Pay gebruikt voor de transactie de door de klant in de app opgeslagen betalingsgegevens.
  Meer informatie vindt u op: https://support.google.com/pay/merchants/answer/6345242?hl=de

 • Apple Pay
  Klanten kunnen in het kader van de bestelling betalen met Apple Pay.
  Hiervoor moet de klant de betaling via de dienst ‘Apple Pay’ bevestigen op een ondersteund Apple-device met inachtneming van de verificatiestappen.
  Apple Pay gebruikt voor de transactie de door de klant in de Apple-Wallet-app opgeslagen betalingsgegevens.
  Meer informatie vindt u op: https://www.apple.com/apple-pay/#:~:text=When%20you%20pay%20online%20in,be%20tied%20back%20to%20you.

 • Amazon Pay
  Bij de keuze voor de betalingsmethode ‘Amazon Payments’ loopt de betaling via de betalingsdienst Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: ‘Amazon’), met inachtneming van de Amazon Payments Europe Gebruiksovereenkomst, zie https://pay.amazon.com/help/201212430
  Kiest de klant in het kader van zijn online bestelling voor ‘Amazon Payments’ als betalingsmethode, dan geeft hij door het aanklikken van de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgerond, tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon. In dat geval geeft waterdrop® aan het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond.

 

 • De cadeaubon is 5 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en alleen in onze webwinkel op waterdrop.nl.  Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor aankopen in de fysieke waterdrop winkels. 

  Cadeaubonnen hebben geen waarde meer na de vervaldatum en kunnen niet meer worden gebruikt voor aankopen na de vervaldatum. Je kunt de vervaldatum voor alle cadeaubonnen zien in de e-mail met de link naar de cadeaubon en op de link met de kortingscode van de cadeaubon. 


  Je kunt meer dan één cadeaubon per aankoop inwisselen op waterdrop.nl. Cadeaubonnen kunnen één of meerdere keren gebruikt worden tot het bedrag bereikt is. 

  Binnen één aankoop kan een cadeaubon worden aangevuld met een andere betaalmethode. 

  Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen. Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt voor de eerste betaling van het abonnement, maar kunnen niet worden gebruikt om terugkerende bestellingen te voldoen. 


  Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contant geld.  Als gekochte goederen worden teruggenomen, ontvangt de klant het aankoopbedrag terug op de cadeaubon die voor de aankoop is gebruikt. 


  Je kunt het saldo van je cadeaubon op elk gewenst moment controleren door op de link in de e-mail met de cadeaubon te klikken. De link leidt naar een pagina met de kortingscode van de cadeaubon, het saldo en de geldigheidsperiode.


 1. LEVERINGSVOORWAARDEN


5.1. De bestelde artikelen worden met behulp van een gangbare verzendmethode naar keuze van waterdrop® aan het door de klant aangegeven adres geleverd.


5.2. De door ons meegedeelde verzendgegevens zijn gegevens bij benadering en kunnen tot twee werkdagen afwijken, voor zover er niet uitdrukkelijk een precieze datum overeengekomen is.


5.3. Voor zover er op de website geen leveringsdatum voor de producten is aangegeven, verplicht waterdrop® zich de producten te leveren binnen maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de door waterdrop® aan de klant verstuurde e-mail ter bevestiging. In dat geval worden de betreffende producten geleverd binnen de termijn die op de website is aangegeven en die bij de bestelling in herinnering wordt gebracht.


5.4. In geval van een vertraging in de levering wordt de koper per e-mail geïnformeerd over deze vertraging en de mogelijke effecten ervan op de aangegeven leveringstijd.


5.5. De verzendkosten worden tijdens het bestellen op de website aangegeven, inclusief alle belastingen, en moeten door de klant bij het bevestigen van de bestelling geaccepteerd worden. De kosten voor verzending van de artikelen aan het door de klant aangegeven adres worden extra, naast de prijs van de artikelen, in rekening gebracht. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de hoogte van de leveringskosten afhangt en kan variëren van het leveringsgebied van de producten.


5.6. De verzending van de artikelen is op risico van de klant. Als de klant consument is, gaat het risico op verlies of beschadiging van de artikelen pas over op de klant bij aflevering van de artikelen aan de klant of aan een door de klant vastgelegde derde.
Als de klant, die consument is, zelf de transportovereenkomst gesloten heeft, zonder daarbij gebruik te maken van een door waterdrop® voorgestelde verzendmethode, dan gaat het risico al over bij het overhandigen van de artikelen aan de transporteur.


 1. ABONNEMENTEN


6.1. Voor zover waterdrop® dit in de onlineshop aanbiedt, gelden voor abonnementen (‘abonnementen’) de volgende bepalingen:


6.2. Als u een abonnement afsluit, ontvangt u terugkerende leveringen van de door u gekozen producten. De frequentie van de leveringen hangt af van de frequentie die u voor uw abonnement gekozen heeft. Er bestaat geen minimum bestelhoeveelheid. Voor zover een bepaalde bestelhoeveelheid wordt overschreden, ontvangt u korting.
De precieze regelingen daarover vindt u in de bijbehorende FAQ’s op de website.


6.3. De kosten voor het abonnement moeten in het algemeen (voor de betreffende levering) worden voldaan. Verzendkosten worden tijdens het bestellen naast de productprijs op de website aangegeven en moeten door de klant bij het bevestigen van de bestelling geaccepteerd worden. Als wij uw abonnementsbestelling onder gebruikmaking van de door u bij bestelling aangegeven betalingsmethode niet kunnen uitvoeren en er op navraag binnen een gepaste termijn geen andere betalingsmethode wordt aangegeven, wordt uw abonnement opgezegd.


6.4. Het abonnement wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Als u uw abonnement wilt opzeggen of wijzigen, kunt u dat op elk gewenst moment doen. Dit doet u direct in het klantenportaal (via uw waterdrop® Club Account of via de links naar het klantenportaal in de bevestigingsmail van de bestelling). Een opzegging of wijziging van het abonnement is van kracht voor de volgende leveringscyclus. Als een abonnementsproduct op de geplande leveringsdatum niet beschikbaar is, ontvangt u per e-mail van ons daarover bericht en krijgt u de keuze om te wachten tot het product weer beschikbaar is, het abonnement betreffende dit product op te zeggen of te wijzigen.


6.5. waterdrop® is gerechtigd het abonnement op elk gewenst moment vanwege belangrijke redenen op te zeggen, in het bijzonder bij bedrog of misbruik, herhaaldelijke wanbetaling of bij het stopzetten van het gehele aanbod of van afzonderlijke producten.


6.6. waterdrop® is gerechtigd tijdens de duur van het abonnement een aanpassing van de prijs van de bestelde producten uit te voeren naar eigen redelijk inzicht. Er wordt een aanpassing gedaan als reactie op kostenstijgingen of -dalingen die gebaseerd zijn op externe omstandigheden waarover het bedrijf geen controle heeft (waaronder, in het bijzonder, wijzigingen in de wetgeving, wijzigingen in de kosten van fabrikanten, leveranciers, transportdienstverleners, externe dienstverleners of onderaannemers, wijzigingen in de productie- en licentiekosten en algemene en belangrijke wijzigingen in de kosten als gevolg van economische inflatie of deflatie). U wordt op tijd, voor de volgende leveringscyclus per e-mail geïnformeerd over aanstaande prijswijzigingen van uw abonnement.U kunt de aanstaande prijswijzigingen tot het aflopen van de in deze e-mail genoemde termijn herroepen door uw abonnement op te zeggen. Anders gelden de aangekondigde prijswijzigingen als door u geaccepteerd.


6.7. Wijzigingen in deze AV zal waterdrop® aan abonnementsklanten minstens 30 dagen vóór het van kracht worden doorgeven door toezending van de contracttekst aan het e-mailadres dat de klant als laatste heeft opgegeven. Als de klant de wijzigingen niet binnen 30 dagen vanaf ontvangst van de hiervoor genoemde aankondiging schriftelijk per e-mail aan info@waterdrop.com herroept, dan gelden de wijzigingen als geaccepteerd. In het geval van een herroeping van een klant binnen de termijn, blijft de contractuele relatie tussen deze klant en waterdrop® overeenkomstig de AV in de versie vóór de bekendgemaakte wijziging bestaan.

 

6.8. waterdrop® heeft te allen tijde het recht om het abonnement op te zeggen met een gegronde reden, in het bijzonder in geval van fraude of misbruik, herhaaldelijke wanbetaling of stopzetting van het gehele aanbod of van afzonderlijke producten, of als de voortzetting van het abonnement onredelijk is geworden door milieuoverwegingen.


 1. VERBOD OP VERREKENING


7.1. De klant is niet gerechtigd tegenvorderingen te verrekenen met vorderingen van waterdrop®. Dit geldt echter niet in het geval van insolventie van waterdrop® of voor tegenvorderingen die wettelijk verband houden met een vordering van waterdrop®, die door een rechtbank zijn vastgesteld of die door waterdrop® zijn erkend.


 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD


8.1. De artikelen blijven tot de volledige betaling eigendom van waterdrop®. Een doorverkoop voorafgaand aan de eigendomsovergang is alleen toegestaan als waterdrop® tijdig van tevoren op de hoogte is gesteld met vermelding van de naam of bedrijfsnaam en het exacte (bedrijfs)adres van de volgende koper en waterdrop® toestemming geeft voor de verkoop. In het geval dat waterdrop® hiermee instemt, wordt de koopprijsvordering nu al geacht te zijn overgedragen aan waterdrop® en heeft waterdrop® te allen tijde het recht om de koper op de hoogte te stellen van deze overdracht.


 1. GARANTIE


9.1. De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.


9.2 De garantie is uitgesloten bij door de klant veroorzaakte gebreken. Dat is in het bijzonder het geval bij onjuiste behandeling.


9.3. Voor zover de klant ondernemer is, gelden punt 9.1. en 9.2. van deze AV met de volgende afwijkingen:


9.3.1. De klant is verplicht de artikelen direct na ontvangst te onderzoeken op gebreken. Daarbij dienen vastgestelde gebreken meteen, maar uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst - behalve als er een afwijkende termijn is overeengekomen - met een schriftelijke beschrijving van het gebrek bij waterdrop® gemeld te worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Als een gebrek niet of niet tijdig wordt gereclameerd, wordt aangenomen dat de artikelen zijn goedgekeurd en aanvaard, waardoor het geldend maken van garantie- en schadeclaims, alsmede het recht om fouten als gevolg van gebreken te betwisten, uitgesloten is. De vermoedensregeling van § 924 ABGB (Duits Algemeen Burgerlijk Wetboek) is uitgesloten.


9.3.2. waterdrop® behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken aan de garantieclaim te voldoen door verbetering, vervanging, prijsverlaging of ontbinding.


 1. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Klanten die consument zijn in de zin van de wet op de consumentenbescherming, hebben het volgende herroepingsrecht:


10.1. De klant is gerechtigd binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen.


10.2. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst heeft genomen; of (voor abonnementen) vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste artikelen in ontvangst heeft genomen.


10.3. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de klant waterdrop® op info@waterdrop.com of op waterdrop® Microdrink GmbH, Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wenen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld door een per post verzonden brief of per e-mail) van de herroeping van de overeenkomst op de hoogte stellen. De klant kan voor de herroeping het volgende voorbeeldformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. De klant kan het voorbeeldformulier of een andere duidelijke verklaring doorgeven. Als de klant van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal waterdrop® hem onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging sturen over de ontvangst van een dergelijke herroeping.


10.4. Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende als de klant de mededeling over het uitoefenen van zijn herroepingsrecht opstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


10.5. Als de klant de overeenkomst herroept, zal waterdrop® alle betalingen die waterdrop® van de klant heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant heeft gekozen voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door waterdrop® wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop waterdrop® de mededeling over de herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruikt waterdrop® hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval worden de klant kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.


10.6. waterdrop® kan terugbetaling weigeren tot waterdrop® de artikelen weer heeft ontvangen of tot de klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, afhankelijk van welke omstandigheid eerder optreedt.


10.7. De klant moet de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de klant waterdrop® van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gebracht naar het volgende adres terugsturen of er afleveren:


Prologis Logistik Center
waterdrop fulfillment s.r.o
Prologis - D1 building
Bay 35
66467
Syrovice CZ


De termijn wordt nageleefd als de klant de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.


10.8. De directe kosten van de terugzending van de artikelen zijn voor de klant.


10.9. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen als deze waardevermindering te wijten is aan een niet-noodzakelijke behandeling van de artikelen om de toestand, eigenschappen en werking ervan te controleren.


10.10. Uitzonderingen van het herroepingsrecht:
Voor artikelen die volgens specificaties van de klant gemaakt worden of duidelijk gemaakt zijn om tegemoet te komen aan persoonlijke behoeften, bestaat geen herroepingsrecht. Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor artikelen die verzegeld geleverd zijn en vanwege de gezondheidszorg of de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, mits het zegel na levering verwijderd is. Zo is na de opening resp. verwijdering van het zegel van de 12 Packs, maar ook na het openen van de losse verpakking van de Drops terugzending niet meer mogelijk. Verder kunnen al gebruikte flessen niet meer worden teruggestuurd.


10.11. Voorbeeldformulier voor herroeping

Als je het contract wilt annuleren, kun je dit sjabloon gebruiken door de tekst te kopiëren, je gegevens in te vullen en het naar waterdrop® te sturen:


naar waterdrop® Microdrink GmbH, Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wenen, e-mail: info@waterdrop.com
Hiermee herroep(en) ik/wij (*)
- de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over
- de aankoop van de volgende artikelen
- besteld op
- naam van de consument(en)
- adres van de consument(en)
- datum
_____________________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


11.1. waterdrop® is tegenover klanten aansprakelijk als schade met opzet of door grove nalatigheid veroorzaakt is. Bij lichte nalatigheid is waterdrop® alleen aansprakelijk bij schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen – met uitzondering van persoonlijk letsel – in die gevallen is de hoogte echter alleen beperkt tot de schade die bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar en voor de overeenkomst typisch is.


11.2. Mits wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van waterdrop® tegenover klanten die ondernemer zijn, beperkt tot de aankoopprijs van de door hen gekochte producten.


11.3. waterdrop® sluit tegenover klanten die ondernemer zijn, elke aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste rente, uitgebleven besparingen, gevolg- en vermogensschade of schade door aanspraken van derden.


11.4. waterdrop® is in geen geval verantwoordelijk voor overmacht, arbeidsconflicten, natuurrampen of andere omstandigheden buiten de controle van waterdrop® of voor redenen waarvoor waterdrop® niet verantwoordelijk is en die de uitvoering van een overeenkomst vertragen.


11.5. Voor klanten die ondernemer zijn, kunnen schadeclaims alleen voor de rechter worden gebracht binnen zes maanden nadat de schade en de schadeveroorzaker bekend zijn geworden, maar uiterlijk binnen drie jaar na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim.


11.6. Voor bestellingen waarbij de klant gepersonaliseerde, individuele aanpassingen aan de artikelen wil uitvoeren, geldt het volgende:
de klant is alleen voor de inhoud van de door hem gekozen aanpassing verantwoordelijk. De aanpassing wordt door waterdrop® niet gecontroleerd met het oog op fouten (design, grammatica, positionering, afmeting, beeldkwaliteit o.i.d.).
De klant verplicht zich ertoe geen (tekst)inhoud te gebruiken die de rechten van derden schaden of op een andere manier in strijd zijn met geldend recht. Dit betreft in het bijzonder inhoud die inbreuk maakt op merk- of auteursrechten van derden, strafrechtelijk gesanctioneerde, lasterlijke uitingen en andere inhoud die volgens het strafrecht verboden is. Het gebruik van inhoud die pornografisch of extremistisch is, dan wel geweld verheerlijkt en oproept tot geweld of ingaat tegen fatsoenlijke normen is niet toegestaan. waterdrop® is niet aansprakelijk voor overeenkomstige overtredingen van de klant. De klant vrijwaart waterdrop® van alle mogelijke claims, in het bijzonder van schadeclaims die zouden kunnen resulteren uit een overtreden van de hiervoor genoemde verplichtingen.


 1. VOORSCHRIFTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING


De voorschriften inzake gegevensbescherming van waterdrop® gelden voor alle klanten. U vindt ze op de website onder https://www.waterdrop.nl/pages/privacy-cookie-beleid 


 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


13.1 Uitsluitend Oostenrijks recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht. Tegenover consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument daardoor niet wordt ontnomen.


13.2. Voor alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze AV of alle juridische relaties tussen waterdrop® en zijn klanten, stemmen de contractpartijen in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Wenen. Voor alle rechtsvorderingen die wegens geschillen uit de contractuele relatie worden ingesteld tegen een consument die zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling in Oostenrijk heeft, is één van de rechtbanken bevoegd in wiens rechtsgebied de klant zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling heeft. Voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet gevestigd in Oostenrijk zijn, gelden de wettelijk bevoegde rechtbanken.
13.3. waterdrop® verwijst naar het Europese ODR-platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers, dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE.


 1. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMERS
  Voor klanten die ondernemer zijn geldt:


14.1.Als sommige bepalingen in deze AV ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de overige inhoud van de AV.
De onwerkzame bepaling moet vervangen worden door een werkzame bepaling die rechtsgeldig is en het economische doel van de onwerkzame bepaling het dichtst benadert.


14.2. De verdere verkoop van bij waterdrop® aangeschafte artikelen is alleen toegestaan binnen de normale bedrijfsruimten van de ondernemer (offline) en in het kader van de normale commerciële activiteit aan particuliere klanten (consumenten) voor hun eigen gebruik.


 1. SCHRIFTELIJKE VORM


15.1. Wijzigingen, aanvullingen en nevenovereenkomsten bij deze AV moeten schriftelijk worden gemaakt om van kracht te zijn. Dat geldt ook voor de overeenkomst om af te wijken van deze eis om een schriftelijke vorm. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze AV en afwijkende schriftelijke overeenkomsten tussen de contractpartijen, hebben de bepalingen van de afwijkende overeenkomsten voorrang.


 1. waterdrop® CLUB


Voor klanten die consument zijn, geldt het volgende:


16.1. Registratie: u kunt zich altijd bij waterdrop® Club aanmelden en een gratis account aanmaken. Er ontstaan daarbij geen kosten. De registratie is mogelijk vanaf 18 jaar. Een gebruiker mag slechts één account aanmaken.


16.2. Voordelen: leden kunnen punten verzamelen en die bij hun bestellingen inwisselen tegen rewards, zoals unieke en hoogwaardige accessoires. Daarnaast ontvangt u als lid exclusieve aanbiedingen en voordelen, zoals club-only tegoedbonnen en wordt u regelmatig vóór alle anderen over nieuwe producten geïnformeerd. U kunt ook aan unieke prijsvragen en challenges meedoen. Als lid kunt u met uw account ook uw adres beheren en heeft u toegang tot uw aankoop- en bestelgeschiedenis.


16.3. Punten: voor elke uitgegeven 1 € ontvangt u 10 punten. Het activeren van de punten gebeurt binnen 10 dagen na een aankoop. U kunt ook punten met andere activiteiten verzamelen, bijvoorbeeld als u waterdrop® aan een vriend of vriendin aanbeveelt of een beoordeling op onze homepage of Reviews.io achterlaat. Het aantal aanbevelingen aan vrienden is begrensd tot 5 aanbevelingen per maand, de punten voor verdere aanbevelingen vervallen. Uw vrienden kunnen bij de eerste bestelling 10 € sparen. Dat geldt echter alleen voor nieuwe klanten en bij bestellingen van meer dan 35 €. De individuele codes van tegoedbonnen en links mogen onder geen beding worden verspreid op platforms van derden. Om bij een bestelling punten tegen rewards in te kunnen wisselen, moet minstens één artikel in het winkelmandje gelegd en gekocht worden. Het aantal rewards is begrensd tot 5 per bestelling. De verzamelde punten vervallen als er via het account gedurende één jaar (12 maanden) geen nieuwe bestellingen worden gedaan. De punten kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.


16.4. Gebruik: de punten die bij een aankoop worden verzameld komen te vervallen als het gekochte product geretourneerd wordt. Punten komen ook te vervallen in geval van een verkeerde boeking of bij misbruik. Verder behouden wij ons het recht voor om bij het overtreden van deze regels en bij misbruik accounts te blokkeren, alle punten te laten vervallen en bestellingen te annuleren. In die gevallen is er geen recht op inwisseling tegen contanten van punten of op compensatie.


16.5. Uw gegevens: informatie over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten vindt u in de voorschriften inzake gegevensbescherming.


16.6. Beëindiging van uw lidmaatschap:
u kunt op elk moment kosteloos zonder opgaaf van reden per e-mail aan privacy@waterdrop.com uw lidmaatschap herroepen. In dat geval wordt uw account gewist en kunt u niet meer genieten van de voordelen.
U kunt bovendien separaat uw toestemming voor contactopname herroepen via de afmeldlink in het betreffende bericht. In dat geval blijft u lid van de waterdrop® Club en blijft uw account bestaan. Verder kunt u bij het kopen en bij geselecteerde andere activiteiten punten verzamelen en bij bestellingen inwisselen of uw adressen beheren en de koop- en bestelgeschiedenis inzien.


16.7. Wijziging en instelling: wij behouden ons het recht voor om waterdrop® Club permanent stop te zetten, volledig te herzien of aan te passen (bijvoorbeeld gebruiksvoorwaarden, voordelen, andere regels). In die gevallen ontvangen de leden per e-mail informatie over verdere details, in het bijzonder over de voorwaarden voor het verdere gebruik van de al verzamelde punten. Het inwisselen van de punten tegen contant geld is ook in deze gevallen niet mogelijk.