Privacy & Cookie Beleid


Laatste update: 17 Juni, 2020

Dit Privacy Beleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt. 

Interpretatie en Definitie 

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben de hierin gedefinieerde betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Definities voor de doeleinden van dit Privacy Beleid:

 • "U" betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de service, indien van toepassing.
 • "Bedrijf" (in deze overeenkomst "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" genoemd) verwijst naar Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen.
 • '’Gelieerde onderneming'’ definieert een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij '’zeggenschap’' het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een ander management autoriteit.  
 •  "Account" betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
 • "Website" verwijst naar de website van waterdrop toegankelijk via https://eu.waterdrop.com/ 
 • "Land" verwijst naar: EU-lidstaten 
 • "Serviceprovider" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de Persoonsgegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.
 • "Social-mediaservice van externe partijen" verwijst naar elke website of elke social-media website waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.
 • "Persoonsgegevens" houdt in dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • "Cookies" zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis die op de desbetreffende website bevatten.
 • "Gebruiksgegevens" verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, gegenereerd door het gebruik van de service, door de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften zijn:

Waterdrop Microdrink GmbH
Laimgrubengasse 14 1060 Wien
Tel.: 0 800 031 80 29
E-Mail: privacy@waterdrop.com
Website: https://eu.waterdrop.com/ 

Verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. 

Categorieën van verzamelde gegevens en doeleinden.

Persoonlijke Data

We verzamelen en verwerken de volgende categorieën gegevens voor het respectieve doel. We hebben de wettelijke basis geïdentificeerd, evenals de toepasselijke bewaartermijn voor de specifieke doeleinden. 

Doel van de VerwerkingPersoonlijke DataLegale BasisBewaartermijn
Beheer van roductaankopen, everingen, facturatie en boekhoudkundige voorschriften.Voornaam, achternaam, emailadres, postadres, telefoonnummer, afleveradres, geplaatste bestelling, trackingnummer levering, registratie en uitschrijvingsdatum, betaalmiddel, creditcardnummerUitvoering van het contract, wettelijke verplichtingen en legitiem belang van de verantwoordelijke entiteit om zijn rechten voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.10 jaar vanaf de aankoopdatum van het product BEHALVE 15 maanden vanaf de aankoopdatum van het product voor bankgegevens (onmiddellijk voor het visuele cryptogram)
Aanmaken en beheren van klantaccountsVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, datum van aanmaak van het klantenaccount, datum van verwijdering van het klantenaccountGerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke entiteit bij het aanmaken van een klantenaccount na de aankoop van een product door u.3 jaar vanaf uw laatste login op uw klantaccount OF onmiddellijk na verwijdering van het klantaccount.
Beheer van commerciële relaties en prospecting.

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenisGerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke entiteit om haar producten te promoten3 jaar vanaf het laatste contact door u of vanaf het einde van de commerciële relatie
Nieuwsbrief managementEmailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummerGerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke entiteit om haar producten te promotenBij uitschrijving
Beveiliging en verbetering van de siteIP adres, browsen door persoonlijke gegevensGerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke entiteit om de website en service te beschermen, fraude, illegale activiteiten (zoals incidenten van hacken of misbruik van onze websites, claims en andere aansprakelijkheden) te identificeren, te onderzoeken en erop te reageren, onder meer door het afdwingen van de algemene voorwaarden die bepalen de diensten die we leveren13 maanden
Klachten, klantenservicebeheer en het verzamelen van beoordelingenVoornaam, achternaam, emailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, communicatie-uitwisselingen tussen u en ons, IP adresUitvoering van het contract, gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke entiteit om haar producten en klantenservice zo goed mogelijk te verbeteren3 jaar vanaf het laatste contact door u
Sitestatistieken en gepersonaliseerde advertentiesIP adres, persoonlijke gegevens doorbladeren, gebruiksgegevens (zoals hieronder uitgelegd) en het verzamelen van toestemmingUw toestemming13 maanden
SponsoringE-mailadres, voor en achternaam en het verzamelen van toestemmingUw toestemming 3 jaar na de aanvraag voor een sponsorlink
Lidmaatschap in de waterdrop® clubVoornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, uitwisselingen, IP adres, verzamelen van toestemmingUw toestemming3 jaar na het aanvragen van een lidmaatschap

De Verantwoordelijke Entiteit behoudt zich het recht voor om de verwerkte Persoonsgegevens te anonimiseren voordat ze worden verwijderd. De geanonimiseerde gegevens kunnen vervolgens worden verwerkt voor statistische doeleinden

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, pagina's van onze service die u bezoekt, navigatie op onze pagina's, tijd en datum van uw bezoek, tijd doorgebracht op die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.
Wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Tracking Technologies, Cookies and Server Log Files

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. Bijna elke website maakt gebruik van cookietechnologie. Het wordt gedownload door uw internetbrowser wanneer u voor het eerst een website bezoekt. De volgende keer dat u deze website bezoekt met hetzelfde apparaat, worden de cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel teruggestuurd naar de website die deze heeft gegenereerd (first party cookie) of naar een andere website waartoe deze behoort (third party cookie). Op deze manier herkent de website dat u al met deze browser bent opgeroepen en varieert in sommige gevallen de weergegeven inhoud. Sommige cookies zijn buitengewoon nuttig omdat ze de gebruikerservaring kunnen verbeteren wanneer u een website bezoekt die u al meerdere keren eerder heeft bezocht. Aangenomen dat u bijvoorbeeld hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt als voorheen, onthouden cookies uw voorkeuren, vertellen ze u hoe u een pagina moet gebruiken en stemmen ze de weergegeven aanbiedingen af ​​op uw persoonlijke interesses en behoeften. Meer informatie over cookies: alles over cookies.

Absoluut noodzakelijke cookies, ook wel "strikt noodzakelijke" genoemd, garanderen functies zonder welke u deze website niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door waterdrop microdrink GmbH en zijn daarom zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen. Dergelijke cookies zorgen bijvoorbeeld voor de functionaliteit van een wijziging van http naar https in het geval van een paginawijziging, en daarmee voor de naleving van strengere veiligheidseisen voor gegevensoverdracht.

First party cookies, waar toestemming vereist is op deze website: Cookies, die volgens een puur juridische definitie niet absoluut noodzakelijk zijn om de website te gebruiken, vervullen toch belangrijke taken. Zonder deze cookies zijn functies die comfortabel surfen op onze website mogelijk maken, zoals het opslaan van een door u gemaakte taalkeuze, niet langer beschikbaar en zouden daarom op elke pagina opnieuw moeten worden opgevraagd.

Cookies van derden, waar toestemming vereist is op deze website: waterdrop microdrink GmbH integreert ook inhoud van derden in deze website. Voorbeelden zijn de integratie van Facebook-diensten. Deze diensten van derden kunnen in theorie cookies plaatsen terwijl u onze website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld informatie ontvangen dat u onze website hebt bezocht. Bezoek de websites van deze externe providers voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Als u heeft besloten om uw toestemming niet te geven of in te trekken voor het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming is vereist, krijgt u alleen die functies van onze website ter beschikking waarvan we kunnen garanderen dat ze zonder deze cookies worden gebruikt. Websitegebieden die mogelijk de technische mogelijkheid bieden om inhoud van derden te integreren en dus cookies van derden in te stellen, zijn in dit geval niet voor u beschikbaar. U wordt hierover geïnformeerd door middel van een bijbehorende notitie. Mocht u in een dergelijk geval toch de inhoud van de website willen gebruiken, dan is dit mogelijk, maar onder voorbehoud van uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is. Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u dit in uw browser instellen.

Als u al uw cookies op een later tijdstip verwijdert, moet u het proces opnieuw doorlopen; hetzelfde geldt als u deze website bezoekt vanaf andere computers. Als uw beveiligingsinstellingen te hoog zijn en de cookie wordt geblokkeerd, kunnen we uw verzoek niet verwerken. U ontvangt een melding en moet het opt-outproces herhalen met lagere beveiligingsinstellingen.

Webanalyse

De volgende lijst met webanalysetools kan op elk moment worden gewijzigd. De verantwoordelijke entiteit verbindt zich ertoe haar externe dienstverleners te verplichten voldoende garanties te bieden voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de wettelijke en regelgevende vereisten en de bescherming van uw rechten garandeert. Bovendien kan de verantwoordelijke entiteit persoonlijke gegevens delen met een externe dienstverlener voor verwerking wanneer een wettelijke verplichting hiertoe van kracht is.

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics stelt cookies in op de computer van de gebruiker (voor cookies, zie hierboven) en stelt ons in staat om uw gebruik van onze website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor zover mogelijk wordt het IP-adres van Google-gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Wanneer Google persoonlijke informatie overdraagt ​​vanuit de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen kader (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Deze informatie wordt namens ons door Google gebruikt om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website en internet. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het door Google Analytics bepaalde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Onze website maakt ook gebruik van Google Optimize 360. Het is een ervaringspersonalisatie- en testplatform met native verbindingen met onze Google-prestatie- en advertentiegegevens. Met Google Optimize 360 ​​kunnen we op maat gemaakte gesegmenteerde klantervaringen creëren en deze ervaringen vervolgens testen om de betrokkenheid, interacties en conversiedoelen te vergroten.

Gebruik van Google Ads

Op onze website gebruiken we Google Ads Conversion, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met deze dienst kunnen wij reclamemateriaal (zogenaamde Google Ads) op externe websites gebruiken om aandacht te vragen voor onze aanbiedingen en diensten. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn.

Deze advertentiemedia worden door Google aangeleverd via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel gebruiken we advertentieservercookies (voor cookies, zie hierboven), waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om succes te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw apparaat op. Deze cookies vervallen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (markering dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden hiervoor doorgaans als analysewaarden opgeslagen. koekje.

Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een advertentieclient bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, niet is verlopen, herkennen Google en de klant mogelijk dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke advertentieclient is een andere cookie gekoppeld. Als gevolg hiervan kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van advertentieclients.

Wanneer Google persoonlijke informatie overdraagt ​​vanuit de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen kader (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Raadpleeg het privacybeleid van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy voor meer informatie over hoe we met gebruikersinformatie omgaan.

Gebruik van Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager (GTM ”) is een tagbeheersysteem voor het beheren van JavaScript- en HTML-tags die worden gebruikt voor tracking en analyse op websites. Tags zijn kleine code-elementen die onder meer worden gebruikt om traffic en bezoekersgedrag te meten: om het effect van online adverteren en sociale kanalen te begrijpen; het opzetten van remarketing en oriëntatie op doelgroepen; en om websites te testen en optimaliseren. GTM maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren.

Als u een deactivering heeft uitgevoerd, houdt GTM rekening met deze deactivering. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van GTM naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en en de gebruiksvoorwaarden op https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy /.

Gebruik van Hubspot

Onze website maakt gebruik van Hubspot. We gebruiken Hubspot, een inkomende marketing- en verkoopsoftware, om ons te helpen bezoekers aan te trekken, leads om te zetten en klanten te sluiten. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Hubspot naar:
https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy

Wanneer Hubspot persoonlijke informatie overdraagt ​​van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen kader (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active

Gebruik van Shopify

Onze website maakt gebruik van Shopify en verschillende tools van Shopify. Dit is een e-commerceplatform dat we gebruiken om onze klanten een uitzonderlijke online ervaring te bieden. Ga voor meer informatie over hoe Shopify omgaat met klantgegevens naar:
https://www.shopify.com/legal/privacy/customers

Gebruik van Klaviyo

Onze website maakt gebruik van Klaviyo. Dit is een e-mailservice van Klaviyo Inc. Klaviyo maakt gebruik van cookies. Klaviyo wordt gebruikt om e-mails naar klanten en gebruikers te sturen. Het gedrag van de gebruiker wordt geanalyseerd om geschikte e-mails te sturen. U kunt het opslaan van Klaviyo-cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website. Voor meer informatie over hoe Klaviyo met gebruikersgegevens omgaat, gaat u naar:
https://www.klaviyo.com/privacy/policy#links

Wanneer Klaviyo persoonlijke informatie overdraagt ​​vanuit de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen kader (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar:
https://www.privacyshield.gov/list

Gebruik van Adres Validator

Our website uses Address Validator. This is a tool from Roboturk that verifies addresses to prevent incorrect deliveries and delays. For more information about how we handle user data, please see Address Validator's privacy policy at https://addressvalidatorapp.com/privacy

Gebruik van Back in stock

Onze website maakt gebruik van Address Validator. Dit is een tool van Roboturk die adressen verifieert om foutieve leveringen en vertragingen te voorkomen. Raadpleeg het privacybeleid van Address Validator op https://addressvalidatorapp.com/privacy voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens.

Gebruik van Bonjoro

Onze website maakt gebruik van Bonjoro. Dit is een tool van Vimily Pty Ltd die klanten gepersonaliseerde video's via e-mail stuurt. Voor meer informatie over hoe zij met gebruikersgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Bonjoro op:https://www.bonjoro.com/privacy-policy

Gebruik van Gegevensexport

Our website uses Data Export. This is a tool from Estore Automate that helps us to export data and process it into reports. For more information about how they handle user data, please see Data Export's privacy policy: http://dataexport.estoreautomate.com/privacy-policy/

Use of Easy GDPR

Onze website maakt gebruik van gegevensexport. Dit is een tool van Estore Automate die ons helpt om gegevens te exporteren en te verwerken tot rapporten. Raadpleeg het privacybeleid van Data Export voor meer informatie over hoe zij omgaan met gebruikersgegevens: http://dataexport.estoreautomate.com/privacy-policy/

Gebruik van Easy GDPR

Onze website maakt gebruik van Easy GDPR. Dit is een tool die onze gebruiker vereenvoudigde toegang tot persoonlijke gegevens biedt. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hoe EasyGDPR omgaat met gebruikersgegevens: https://easygdpr.zendesk.com/hc/en-us/articles/360008641212-Privacy-Policy

Gebruik van Glew Analytics

Onze website maakt gebruik van Glew Analytics. Dit is geavanceerde software voor e-commerceanalyse. Voor meer informatie over hoe Glew Analytics omgaat met gebruikersgegevens,
https://glew.io/privacy-policy/

Wanneer Glew Analytics persoonlijke informatie overdraagt ​​van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen raamwerk (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar: https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list

Gebruik van Gorgia's

Onze website maakt gebruik van Gorgias. Dit is een tool waarmee we een multichannel-klantenservice vanuit één enkele app kunnen gebruiken, zodat we gemakkelijker contact kunnen opnemen en hulp kunnen bieden aan onze klanten. Voor meer informatie over hoe Gorgias omgaat met gebruikersgegevens, https://www.gorgias.com/privacy

Gebruik van Judge.me

Onze website maakt gebruik van Judge.me. Dit is een tool waarmee we beoordelingen van onze klanten kunnen verzamelen en deze op onze website kunnen tonen. Voor meer informatie over hoe Judge.me omgaat met gebruikersgegevens 
https://judge.me/privacy

Gebruik van Loyalty Lion

Onze website maakt gebruik van Loyalty Lion. Dit is een tool waarmee we onze klanten loyaliteitspunten kunnen geven en hen in staat stellen beloningen te ontvangen. Voor meer informatie over hoe Loyalty Lion met gebruikersgegevens omgaat, gaat u naar: 
https://loyaltylion.com/privacy

Gebruik van Lucky Orange

Onze website maakt gebruik van Lucky Orange. Dit is een tool waarmee we historische statistieken van de gebruikers op onze website kunnen bekijken en kunnen zien welke trefwoorden, locaties, verwijzingen, tweets en talen de gebruikers tonen. We gebruiken deze tool om de gebruikerservaring te optimaliseren en om ons gebruikersgedrag te analyseren. Het gedrag van de gebruikers wordt anoniem geregistreerd. U kunt het opslaan van Lucky Orange-cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website. Ga voor meer informatie over hoe Lucky Orange met gebruikersgegevens omgaat naar: https://help.luckyorange.com/category/94-privacy-and-security

Gebruik van Push Owl

Onze website maakt gebruik van Push Owl. Dit is een tool waarmee we pushmeldingen naar gebruikers kunnen sturen om achtergelaten winkelwagentjes te herstellen en marketing voor retentiedoeleinden te automatiseren. Ga voor meer informatie over hoe Push Owl omgaat met gebruikersgegevens naar:
https://pushowl.com/privacy?utm_source=apps.shopify.com&utm_medium=referral&utm_campaign=privacy-policy

Use of Recurring Billing by Recharge

Onze website maakt gebruik van terugkerende facturering. Dit is een tool waarmee we het proces voor onze klanten kunnen vergemakkelijken om hun producten op abonnementsbasis te bestellen. Ga voor meer informatie over hoe terugkerende facturering omgaat met gebruikersgegevens naar: https://rechargepayments.com/privacy-policy

Wanneer ReCharge's persoonlijke informatie overdraagt ​​van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen raamwerk (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar: https://www.privacyshield.gov/list

Gebruik van Steekgegevens

Onze website maakt gebruik van steekgegevens. Dit is een tool waarmee we gebruikersgegevens kunnen beveiligen, analyseren en beheren door deze te centraliseren in een gegevensinfrastructuur. Ga voor meer informatie over hoe Stitch Data omgaat met gebruikersgegevens naar: https://www.stitchdata.com/privacy/

Wanneer Stitch Data persoonlijke informatie overdraagt ​​van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten, is dit in overeenstemming met het overeengekomen raamwerk (het "Privacy Shield Framework") tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie. Ga voor meer informatie naar:
https://www.privacyshield.gov/list

Gebruik van de Xporter Data Export Tool

Onze website maakt gebruik van de Xporter Data Export Tool. Dit is een tool waarmee we gebruikersgegevens kunnen beveiligen, analyseren en beheren. Ga voor meer informatie over hoe Xporter Data Export Tool omgaat met gebruikersgegevens naar: https://exports.eshopadmin.com/privacy

Gebruik van XAD Spoteffects

Onze website maakt gebruik van Spoteffects. Dit is een tool waarmee we op prestaties gebaseerde tv-campagnes kunnen volgen en analyseren, en ook kunnen synchroniseren met online metingen. Ga voor meer informatie over hoe Spoteffects omgaat met gebruikersgegevens naar: 
https://xadspoteffects.com/en/privacy-policy/#page-content

Gebruik van Celigo

We werken samen met Celigo. Dit is een tool waarmee we gegevens van onze klanten kunnen exporteren om ervoor te zorgen dat hun bestellingen correct worden uitgevoerd. Ga voor meer informatie over hoe Celigo, Inc. omgaat met gebruikersgegevens naar: https://www.celigo.com/privacy-04-23-2019-v4/

Gebruik van Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de Facebook-pixel. Dit zijn cookies (zie hieronder voor details) van Facebook Inc. De Facebook-pixel wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren. Deze gegevens kunnen worden verwerkt in de VS of binnen de EER. U kunt weigeren Facebook-pixels op te slaan door de juiste instellingen te selecteren in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website.

De Facebook-pixel legt deze vijf soorten gegevens vast:

Http-headers: alles wat aanwezig is in HTTP-headers. HTTP-headers zijn een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen elk browserverzoek en elke server op internet. HTTP-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, document, verwijzer en de bezoeker van de webpagina.

Pixelspecifieke gegevens: dit omvat de pixel-ID en de Facebook-cookie.

Knopklik gegevens: dit omvat alle knoppen waarop bezoekers van de website hebben geklikt, de labels van die knoppen en alle pagina's die zijn bekeken als gevolg van het klikken op de knop.

Optionele waarden: ontwikkelaars en marketeers kunnen optioneel aanvullende informatie over het bezoek verzenden via gepersonaliseerde datagebeurtenissen. Voorbeelden van gepersonaliseerde gegevensgebeurtenissen zijn de conversiewaarde, het paginatype en meer.

Formulierveldnamen: deze omvatten de namen van webpagina-velden zoals "e-mail", "adres" en "aantal" die worden ingevuld wanneer een product of dienst wordt gekocht. De pixel legt geen veldwaarden vast, tenzij de adverteerder ze opneemt in de uitgebreide overeenkomst of onder optionele waarden.

Gebruik van Twitter Pixel

Onze website maakt gebruik van de Twitter-pixel. Dit zijn cookies van Twitter Inc. De Twitter-pixel wordt gebruikt om het gedrag van de gebruikers te analyseren. Deze gegevens kunnen worden verwerkt in de VS of binnen de EER. U kunt weigeren Twitter-pixels op te slaan door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website.

Gebruik van Linkedin-advertenties

Onze website maakt gebruik van Linkedin Ads. Ga voor meer informatie over hoe LinkedIn met klantgegevens omgaat naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Gebruik van Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de Facebook-pixel. Dit zijn cookies (zie hieronder voor details) van Facebook Inc. De Facebook-pixel wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren. Deze gegevens kunnen worden verwerkt in de VS of binnen de EER. U kunt weigeren Facebook-pixels op te slaan door de juiste instellingen te selecteren in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website.

De Facebook-pixel legt deze vijf soorten gegevens vast:

Http-headers: alles wat aanwezig is in HTTP-headers. HTTP-headers zijn een standaard webprotocol dat wordt verzonden tussen elk browserverzoek en elke server op internet. HTTP-headers bevatten IP-adressen, informatie over de webbrowser, paginalocatie, document, verwijzer en de bezoeker van de webpagina.

Pixelspecifieke gegevens: dit omvat de pixel-ID en de Facebook-cookie.

Knopklik gegevens: dit omvat alle knoppen waarop bezoekers van de website hebben geklikt, de labels van die knoppen en alle pagina's die zijn bekeken als gevolg van het klikken op de knop.

Optionele waarden: ontwikkelaars en marketeers kunnen optioneel aanvullende informatie over het bezoek verzenden via gepersonaliseerde datagebeurtenissen. Voorbeelden van gepersonaliseerde gegevensgebeurtenissen zijn de conversiewaarde, het paginatype en meer.

Formulierveldnamen: deze omvatten de namen van webpagina-velden zoals "e-mail", "adres" en "aantal" die worden ingevuld wanneer een product of dienst wordt gekocht. De pixel legt geen veldwaarden vast, tenzij de adverteerder ze opneemt in de uitgebreide overeenkomst of onder optionele waarden.

Gebruik van Twitter Pixel

Onze website maakt gebruik van de Twitter-pixel. Dit zijn cookies van Twitter Inc. De Twitter-pixel wordt gebruikt om het gedrag van de gebruikers te analyseren. Deze gegevens kunnen worden verwerkt in de VS of binnen de EER. U kunt weigeren Twitter-pixels op te slaan door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot een storing van onze website.

Gebruik van Linkedin-advertenties

Onze website maakt gebruik van Linkedin Ads. Ga voor meer informatie over hoe LinkedIn met klantgegevens omgaat naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Sociale Netwerk Plug-ins


Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen aan anderen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk zodra u een website van onze internetaanwezigheid oproept. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. Uiteraard kunnen de plug-ins weer met één klik worden gedeactiveerd.

Door de plug-ins te integreren, ontvangt het sociale netwerk de informatie dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan het het bezoek aan uw account toewijzen. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Facebook-knop "Vind ik leuk" te klikken of door een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken, evenals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve netwerken of websites.

Als u niet wilt dat sociale netwerken gegevens over u verzamelen via onze website, moet u zich bij deze netwerken afmelden voordat u onze website bezoekt.

Op onze website gebruiken we de volgende plug-ins:

Facebook, Google+, Twitter, Instagram en Pinterest

Zelfs als u niet bent aangemeld bij de sociale netwerken, kunnen gegevens naar de netwerken worden verzonden vanaf websites met actieve sociale plug-ins. Elke keer dat u de website bezoekt, plaatst een actieve plug-in een cookie met een ID. Aangezien uw browser deze cookie elke keer dat u verbinding maakt met een netwerkserver ongevraagd verzendt, kan het netwerk deze in principe gebruiken om een ​​profiel aan te maken van welke websites de gebruiker die bij de identificator hoort, heeft bezocht. En het zou dan ook mogelijk zijn om deze identificatie later weer aan een persoon toe te wijzen, bijvoorbeeld bij het later inloggen op het sociale netwerk. 

Facebook

Onze pagina's integreren plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, en Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "vind ik leuk'' knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken op uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen.

Daarnaast onderhouden wij een online aanwezigheid op Facebook, de zogenaamde fanpagina, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen te informeren over onze dienstverlening.

Bij gebruik van de fanpagina of de plug-ins kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan voor u risico's met zich meebrengen, omdat het u bijvoorbeeld moeilijker kan maken om uw rechten af ​​te dwingen. In gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Facebook zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.) 

Twitter

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de microblogdienst Twitter, die wordt beheerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twitter-vogel". Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter.

De inhoud van de plug-in wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel op Twitter hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Twitter. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Twitter-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Twitter account.

Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Twitter" te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Twitter-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Twitter-account en getoond aan uw contacten. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Twitter, evenals uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter:
https://twitter.com/privacy

Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Twitter-account koppelt, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Twitter-plug-ins worden geladen door add-ons voor uw browser te gebruiken.

Google+

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Google+, dat wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Een overzicht van de plug-ins van Google en hun uiterlijk vindt u hier: developers.google.com/+/web/

Pinterest

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS ("Pinterest"). De link naar het privacybeleid van Pinterest is hier te vinden: het privacybeleid van Pinterest: about.pinterest.com/privacy/

Instagram

We gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram, dat wordt beheerd door Instagram, LLC Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De link naar het privacybeleid van Instagram is hier te vinden: Privacybeleid van Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/#

Als u niet wilt dat sociale netwerken informatie over u verzamelen via actieve plug-ins, kunt u ofwel de sociale plug-ins met een enkele klik op onze websites uitschakelen of de functie "cookies van derden blokkeren" selecteren in uw browserinstellingen. De browser stuurt dan geen cookies naar de server voor ingesloten inhoud van andere providers. Met deze instelling werken echter andere cross-site-functies naast de plug-ins mogelijk niet meer.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties: 

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders die namens ons services verlenen (inclusief providers van betalingsverwerking, technologische ondersteuning, webhosting en e-mailcommunicatie) 
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. 
 • Met filialen: we kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval we van die filialen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer onze dochterondernemingen, joint venture-partners. 
 • Reclame & Marketingpartners 
 • Analytics organisaties 
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en openbaar worden verspreid buiten. Als u met andere gebruikers communiceert of zich registreert via een sociale-mediaservice van derden, kunnen uw contacten op de sociale-mediaservice van derden uw naam, profiel, afbeeldingen en een beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken. 
 • Met overheidsinstanties, in het bijzonder wetshandhavingsinstanties, als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te verstrekken of als we onze rechten willen beschermen of handhaven, accountants, advocaten en belastingadviseurs. 

Bovendien kunnen we uw informatie delen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, en om fraude, illegale activiteiten (zoals het identificeren van en reageren op incidenten van hacking of misbruik van onze websites en mobiele applicaties) en claims en andere aansprakelijkheden te beschermen tegen en te voorkomen. 

Profilering

Onze website omvat profilering, waarbij we uw gebruik van de website analyseren, evenals de aankopen die u doet om u producten en diensten aan te bieden die wij geschikter achten voor uw specifieke interesses.

Bewaring van uw Persoonlijke Gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen onze persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en in de kantoren van onze serviceproviders. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Het bedrijf zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens. gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw Persoonlijke Gegevens

Zakelijke Transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere Wettelijke Vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

waterdrop microdrink GmbH
Laimgrubengasse 14
1060 Wenen
Tel .: 0800031 80 29
E-mail: privacy@waterdrop.com
Website: https://eu.waterdrop.com/ 

Daarnaast heeft u het recht op correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door waterdrop® microdrink GmbH in strijd is met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten of als uw gegevensbeschermingsrechten op een andere manier zijn geschonden, heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: https://www.data-protection-authority.gv.at/


Privacy van Kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 14 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 14 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, Neem contact op. Als we erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 14 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we op toestemming moeten vertrouwen als een wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links Naar Andere Websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via email en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u per email contact met ons opnemen:
privacy@waterdrop.com