Veiligheidsinstructies
LUCY® Smart Cap

Als de persoon die de LUCY® Smart Cap gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het lezen en opvolgen van de gebruikershandleiding, veiligheidswaarschuwing en veiligheidsinstructies voor het gebruik van de LUCY® Smart Cap. De volledige en actuele versies van de gebruikershandleiding, veiligheidswaarschuwing en veiligheidsinstructies zijn te allen tijde beschikbaar in de waterdrop® Hydration App en online op www.waterdrop.nl. Voor meer informatie kunt u onze FAQ raadplegen of contact opnemen met het waterdrop® Support Team.

Gebruik de LUCY® Smart Cap alleen in overeenstemming met de gebruikershandleiding, veiligheidswaarschuwing en veiligheidsinstructies. Onjuist gebruik van de LUCY® Smart Cap kan leiden tot schade en letsel

Lees de gebruikershandleiding en de waarschuwings- en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de LUCY® Smart Cap gebruikt en zorg ervoor dat u ze heeft begrepen.

Voor een veilige, effectieve bediening en functionering van de LUCY® Smart Cap, kunt u de LUCY® Smart Cap alleen gebruiken in combinatie met waterdrop® flessen waarop het waterdrop® logo aan de onderkant van de fles staat.

BELANGRIJK: De LUCY® Smart Cap is niet geschikt of bedoeld voor het gebruik door kinderen. De LUCY® Smart Cap bevat kleine onderdelen en kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, met name voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd de LUCY® Smart Cap en alle andere gevaarlijke apparaten, ook die met batterijen, buiten bereik van kleine kinderen. De LUCY® Smart Cap kan gebruikt worden (i) door kinderen vanaf 8 jaar en (ii) door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis. Echter, dit mag alleen als deze personen toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de LUCY® Smart Cap en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met de LUCY® Smart Cap spelen.

WAARSCHUWING: LUCY® Smart Cap bevat een UV-C LED. Vermijd letsel als gevolg van het UV-C licht. De waterdrop® LUCY Cap bevat een veilige stand waarbij de UV-C functie uit staat, wanneer de LUCY® Smart Cap niet wordt gebruikt in combinatie met een waterdrop® fles. Echter, u mag nooit in het UV-C-lampje kijken (aangegeven door extra zichtbaar blauw licht in de waterdrop® fles) en het UV-C-lampje nooit op uw huid richten. Dit kan leiden tot permanente oog- en huidirritatie.

 • Gebruik de LUCY® Smart Cap nooit zonder een waterdrop® fles.
 • Gebruik de LUCY® Smart Cap alleen wanneer deze stevig op de waterdrop® fles is vastgedraaid.
 • Wanneer u de waterdrop® LUCY Cap op een glazen waterdrop® fles gebruikt, zorg er dan voor dat u een veiligheidsafstand van minstens 15 cm in acht neemt.
 • Raak nooit de waterdrop® fles of de waterdrop® LUCY Cap aan tijdens de reinigingscyclus om verhindering van reinigingsproces te voorkomen.
 • De LUCY® Smart Cap mag alleen gebruikt worden op waterdrop® flessen (glazen of roestvrijstalen flessen) met het waterdrop® logo aan de onderkant van de fles. De doeltreffendheid van UV-C waterzuivering is alleen getest met dit type waterdrop® flessen, de doeltreffendheid van UV-C behandeling bij gebruik met andere flesontwerpen is niet getest.
 • Open de elektronica van de LUCY® Smart Cap in geen enkel geval en knoei er niet mee. Hierdoor vervalt elke vorm van garantie.
 • Bewaar de LUCY® Smart Cap op een droge plaats.
 • Gebruik de oplaadkabel van de LUCY® Smart Cap NIET in de onmiddellijke nabijheid van water.
 • Reinig de buitenkant van de LUCY® Smart Cap met een schone, vochtige doek. Gebruik GEEN sterke schoonmaaksprays, vloeistoffen of soortgelijke chemicaliën. De LUCY® Smart Cap is NIET geschikt voor de vaatwasser.
 • Zorg ervoor dat de LUCY® Smart Cap nooit zonder toezicht door kinderen wordt schoongemaakt en/of gebruikt.
 • Zorg ervoor dat de LUCY® Smart Cap nooit beschadigd, geopend of gemodificeerd wordt. Indien de waterdrop® LUCY Cap of één van de onderdelen ervan niet werkt of niet werkt zoals verwacht, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de waterdrop® LUCY® Smart Cap. Probeer NIET om de LUCY® Smart Cap te openen en/of de onderdelen te repareren.
 • Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de LUCY® Smart Cap op te laden. U hebt een USB-stroomadapter met 5V en 1A nodig.
 • Voorkom beschadiging van de LUCY® Smart Cap. Behandel de LUCY® Smart Cap met grote voorzichtigheid om schade aan elektronische componenten te voorkomen.
 • De LUCY® Smart Cap moet worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C / 32°F en +45°C/113°F. Gebruik de LUCY® Smart Cap NOOIT bij temperaturen onder -25°C / -13°F of boven 60°C / 140°F of in de buurt van vuur.
 • Hoewel er zorgvuldig gecontroleerde, microbiologische laboratoriumtesten zijn uitgevoerd door gecertificeerde externe laboratoria, kan het gebruik van UV-C desinfectie van de LUCY® Smart Cap door consumenten in de praktijk andere resultaten geven dan de testresultaten van het laboratorium.

Verwijdering

Zorg voor een correcte verwijdering van de LUCY® Smart Cap: De LUCY® Smart Cap bevat een oplaadbare lithium-polymeerbatterij. Deze batterij kan en mag niet uit de LUCY® Smart Cap verwijderd worden. Gooi de LUCY® Smart Cap inclusief batterij (lithium polymeer batterij 3.7V 950mAh) weg in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Gooi de waterdrop® LUCY Cap niet weg in vuur en vermijd elk contact van de LUCY® Smart Cap met brand. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor specifieke informatie over het weggooien van de LUCY® Smart Cap inclusief batterij.

Aansprakelijkheid en garantie

Het toepasselijke aansprakelijkheids- en garantiebeleid is te vinden in de waterdrop® Hydration App en op www.waterdrop.nl.