Hoe draagt waterdrop® bij aan de UNSDG?

Hoe draagt waterdrop® bij aan de UNSDG?

door Lauren Dethier

Duurzaamheid is geen voorrecht - het is een vereiste. Hoewel we vanaf het begin wisten dat we de wereld van plastic flessen wilden bevrijden, wisten we ook dat we de hulp nodig hadden van een partner die onze overtuigingen deelde. Een organisatie die zich richt op het stoppen van oceaanvervuiling en tegelijkertijd armoede vermindert door stimulansen te bieden voor het inzamelen van plastic afval. 

Sinds 2021 werken we samen met Plastic Bank om hen te helpen een bijdrage te leveren aan verschillende Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties (UNSDG). Plastic Bank volgt de impact van hun werk nauwgezet en ijverig, vooral met betrekking tot hoe individuele partners hen ondersteunen in de respectieve processen. Dankzij hun inspanningen en activiteiten zijn we er trots op bij te dragen aan 9 van de 17 doelstellingen. Weet je niet precies wat dit inhoudt? We leggen het graag voor je uit! 

Geen armoede

Door plasticinzameling aan kwetsbare kusten te financieren, helpt waterdrop® indirect bij het creëren van werkgelegenheid voor mensen die in verarmde gebieden wonen. Deze steun draagt bij tot de vermindering van de armoede en de verbetering van de levenskwaliteit van deze mensen.

Geen honger

Door werkgelegenheid en inkomsten uit plasticinzameling te creëren, versterkt waterdrop® gemeenschappen en draagt het bij aan de strijd tegen honger. Naarmate meer mensen een stabiele bron van inkomsten krijgen, kunnen ze zich de aankoop van voedsel veroorloven en hun gezin onderhouden, waardoor de honger vermindert. 

Goede gezondheid en welzijn

De vermindering van plastic afval in het milieu leidt tot een betere gezondheid en welzijn voor iedereen. Door te verhinderen dat plastic de oceaan bereikt, helpt waterdrop® indirect om vervuilinggerelateerde gezondheidsproblemen te beperken en de algemene toestand van het milieu te verbeteren. 

Kwaliteitsonderwijs

Door inkomsten te genereren uit plastic afval kunnen gezinnen dit geld gebruiken om te investeren in het onderwijs van hun kinderen. Door Plastic Bank te steunen en te financieren, draagt waterdrop® bij aan het bevorderen van de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor mensen in achtergestelde gemeenschappen. 

Gendergelijkheid

Plastic Bank biedt gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen om deel te nemen aan plasticinzameling en inkomen te verdienen. Door hen in dit proces te ondersteunen, helpt waterdrop® vrouwen mondiger te maken en gendergelijkheid op de werkplek en in gemeenschappen te bevorderen.

Schoon water en sanitair

Plastic bevat niet alleen zelf schadelijke chemicaliën, maar plastic absorbeert ook vervuilende stoffen die in de oceaan ronddrijven. Door met onze 12-Packs de vraag naar plastic te verminderen en voor elk verkocht 12-Pack plastic flessen uit het milieu te verwijderen, helpen we de oceanen schoner te maken en de kwaliteit van het water in het algemeen te verbeteren. 

Betaalbare en duurzame energie

Economische groei moet een positieve invloed hebben op de planeet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat financiële vooruitgang fatsoenlijke en bevredigende banen creëert zonder het milieu te schaden. Door verarmde gemeenschappen de kans te geven een regelmatig inkomen te verdienen door plastic flessen in te zamelen, helpen we banen te creëren en tegelijkertijd de toestand van de planeet te verbeteren.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Plastic Bank stimuleert innovatie door ingezameld plastic afval om te zetten in waardevolle grondstoffen voor de verwerkende industrie. Door Plastic Bank te steunen, steunen we bijgevolg de ontwikkeling van duurzame en innovatieve oplossingen die bijdragen tot de bouw van een veerkrachtige infrastructuur en de bevordering van duurzame industrialisatie. 

Niet alleen dat, Plastic Bank verzamelaars ontvangen ook een premie voor de materialen die ze verzamelen om hen te helpen te voorzien in basisbehoeften zoals boodschappen, schoolgeld en ziektekostenverzekering voor hun gezin, wat bijdraagt aan doelen 2, 3 en 4 van eerder. 

 

Conclusie

Plastic Bank is een leidende kracht in de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UNSDG). Door Plastic Bank te financieren bij hun inzameling van plastic afval op bedreigde kusten en door lokale gemeenschappen te steunen, zijn we er trots op dat we helpen de armoede te verminderen en de economische groei te stimuleren, naast vele andere positieve eigenschappen die voortvloeien uit ons partnerschap. Plastic Bank is een krachtig voorbeeld van hoe innovatieve oplossingen ons kunnen helpen de UNSDG's beter te verwezenlijken en we kijken ernaar uit hen verder te steunen terwijl we samen werken aan ons doel van een plasticvrije wereld!

 

Fotos: Plastic Bank